Tel: 06-27 32 66 59

Patiëntinformatie

Afspraken ten tijde van het Coronavirus
Blijf thuis wanneer u klachten heeft van hoesten, niezen, snotterigheid, benauwdheid of koorts. Bel uw eigen huisarts voor het maken van een nieuwe afspraak.
Wij vragen u zoveel mogelijk alleen naar de afspraak te komen en eventuele begeleiding/ ‘chauffeurs’ buiten te laten wachten. Daarnaast vragen wij u om op tijd te komen en wanneer u te vroeg bent, buiten of in de auto te wachten. De echografisten doen er alles aan om uitloop en dus drukte in de wachtkamer te voorkomen.

Afspraak afzeggen of verzetten
De afspraken voor een echografisch onderzoek worden door uw huisarts ingepland, verzet of verwijderd. Neem dus contact op met uw eigen huisarts als u iets wenst te veranderen.

Het echografisch onderzoek
Een echografisch onderzoek duurt gemiddeld 20 minuten. Het onderzoek valt binnen de eerstelijnsdiagnostiek, waardoor het wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft dus geen eigen risico te betalen.

Het onderzoek vindt plaats middels een ‘microfoon’ die geluidsgolven uitzendt en weer opvangt. De geluidsgolven worden vervolgens omgezet in beelden die worden geïnterpreteerd. Het onderzoek wordt verricht op het ontblote deel van het lichaam waar tevens gel wordt aangebracht. De gel wordt na afloop van het onderzoek verwijderd.
Het zou kunnen zijn dat voor de beoordeling van de baarmoeder en eierstokken een inwendige, vaginale, echografie moet worden verricht om betere beoordeling van de betreffende organen mogelijk te maken. Dit gebeurt met een ‘sonde’ die de schede wordt binnengebracht.

Voorbereiding voor een echografie
Neem uw identiteitsbewijs/paspoort en uw verzekeringspasje mee naar de afspraak. Zo kan de echografist uw gegevens controleren wanneer nodig.

Voor sommige echografische onderzoek geldt er een speciale voorbereiding op het gebied van vochtinname of het pauzeren van eten en drinken. De voorlichting per onderzoek staat vermeld in de afspraakfolder die u van uw huisarts ontvangt. Zie tevens deze website, linksboven aan de pagina bij het hoofdstuk ”Onderzoeken”.

Uitkomst van het echografisch onderzoek
De uitslag van het onderzoek wordt automatisch verzonden naar uw huisarts. Na gemiddeld 2 werkdagen kunt u zelf contact opnemen met de huisarts, tenzij u anders heeft afgesproken met uw huisarts.

Echografieverslag of beelden ontvangen
Uw eigen huisarts kan het echografieverslag en de -beelden downloaden. Vervolgens kunnen het verslag en de beelden bijvoorbeeld op USB of CD-rom worden gezet of (veilig) worden gemaild.

Klachtenregeling
De echografisten van Sonozorg zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en verslagleggen van echografisch onderzoek. Wanneer u ontevreden bent over een bepaalde situatie, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw eigen huisarts. Betreft het het handelen vanuit Sonozorg, dan kunt u contact opnemen met het telefoonnummer 06 27 32 66 59 en vragen naar Margriet de Keijzer.  
Wij stellen het op prijs allereerst samen het gesprek aan te gaan over de situatie. Wanneer u er met ons niet uitkomt, dan is er een mogelijkheid u te verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris.