Tel: 06-27 32 66 59

Lucienne Bodt-De Goey

Vanaf 1978 ben ik werkzaam als Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige, voorheen röntgenlaborant. Middels continue bijscholing heb ik mij gespecialiseerd in de echografie van buikorganen, spieren, gewrichten en met name de reumatologische aandoeningen. Sinds mei 2012 run ik mijn eigen bedrijf in de echografie,  www.ultrasoundptc.nl ,  in nauwe samenwerking met Sonozorg B.V. Deze samenwerking scoort hoog in de kwaliteit van beeldvorming, klantvriendelijke manier van werken in de eigen huisartsenpraktijk en de zeer snelle wijze van verslaglegging. Naast mijn werkzaamheden in de directe zorg ben ik sinds 2004 verbonden als docent Echografie/MSU aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici; 0990189499 en als docent  bij het CRKBO.  Registratie als Advanced Practitioner Echografie is gerealiseerd in 2015.